Każda sprawa, nawet ta najprostsza, jest potencjalnie sprawą o ochronę praw człowieka.

20 lat doświadczenia w dziedzinie praw człowieka

Umów Konsultację
Agata Bzdyń

W mediach

Obszary praktyki

Choć w mediach można przeczytać głównie o sprawach zaangażowanych społecznie, jako prawniczka zajmuję się całym spektrum spraw: od prawa cywilnego czy karnego, przez prawo rodzinne, po prawo gospodarcze. Interesują mnie głównie spory sądowe, ale służę też radą i pomocą podczas negocjacji czy mediacji.

Mam również bogate doświadczenie w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych czy przestępstw z nienawiści, dyskryminacji.

Nie dzielę spraw na lepsze i gorsze — każda jest dla mnie równie istotna i w każdej dbam o to, by były spełniane międzynarodowe standardy ochrony prawnej.

Umów Konsultację
  • Prawa człowieka
  • Prawo karne
  • Prawo pracy
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo antydyskryminacyjne

Opinie moich Klientów

Google Reviews

Tak rzeczowej, sprawnej intelektualnie oraz merytorycznie osoby ze świecą szukać. Kluczowe dla mnie jest to, że Pani Agata nie tylko zna doskonale przepisy, ale jeszcze lepiej wie, jak z nich odważnie korzystać – coś, czego mi najczęściej brakowało we wcześniejszych doświadczeniach z prawnikami. Realnie walczy w imieniu swoich mocodawców. Potrafi wygrać sprawy, w których inni rozkładają ręce lub spodziewają się wieloletnich procesów. Jest przy tym bardzo konkretną osobą, mówiącą wprost, jak przedstawia się sytuacja.

Dawid Winiarski

Dawid Winiarski

CEO | HUGO

Jest to Kancelaria zdecydowanie rekomendowana przeze mnie do obsługi wszelkich spraw prawnych, a zwłaszcza tych, do których jest potrzebna specjalistyczna wiedza i znajomość mechanizmów biznesowych, a także odpowiednie podejście, które zawsze jest indywidualne i dostosowane do potrzeb klienta.

Eliza Potocka

Eliza Potocka

Eliza Inspiruje

Pani Agata prowadziła mi sprawę w sądzie pracy oraz sprawę karną, w sumie trzy lata współpracy.

Pierwszy raz miałem do czynienia z sądem oraz z radcą prawnym. Co do sądu się nie wypowiadam, ale jeżeli chodzi o pani Agatę, to jak najbardziej polecam.

Wszystko wytłumaczy, podpowie, doradzi, bardzo aktywna w sądzie.

Szymon Strzałka

Współpracę z mecenas Bzdyń oceniam bardzo pozytywnie.
Jest konkretna, zorganizowana i przygotowana merytorycznie do zadania którego się podjęła.

Z czystym sumieniem polecam współpracę z Panią Mecenas.

Agnieszka Jędrzejewska

Doświadczenie & Nagrody

JUSTICJA AWARD 2021
nominacja | 30.04.21

KRYSZTAŁOWE SERCE 2021
laureatka | 9.07.21

Umów Konsultację

Radczyni prawna. Absolwentka Prawa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów o specjalizacji Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka na Uniwersytecie w Strasburgu.

Specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych, zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony praw człowieka w Europie oraz w ramach systemu ONZ i postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Angażuje się w działalność pro bono i litygację strategiczną.

Prawniczka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w latach 2012-2016. Od 2016 r. w ramach własnej kancelarii prowadzi sprawy prawno człowiecze, reprezentuje skarżących przed organami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną praw człowieka.

Współpracuje z PTPA, HFPCz, Fundacją Feminoteki oraz Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

UMK w Toruniu
University de Strasbourg
ETPCz
FEDERA

Zasady Współpracy

W swojej działalności stosuję powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Kodeks Etyki Radcy Prawnego, opracowany w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług prawnych i budowania zaufania pomiędzy Klientką/Klientem i kancelarią.

Rozmawiam z moimi Klientkami/Klientami o ich oczekiwaniach i problemach. Moje opinie nie polegają wyłącznie na cytowaniu przepisów i teoretycznych rozważaniach, lecz analizie sytuacji i stanu prawnego oraz proponowaniu najkorzystniejszych dla Klientek/Klientów rozwiązań.

Dostęp do Panelu Klienta

Każdemu Klientowi udostępniamy możliwość dostępu do jego spraw prowadzonych przez kancelarię za pomocą indywidualnego konta w systemie amberlo.i. W ramach konta amberlo.io mają Państwo dostęp do widoku wykonanych czynności i zadań w Waszych sprawach, jak też zestawień czasowych oraz wystawionych dla Was faktur.

Obecnie Portal Klienta w amberlo.io umożliwia Państwu również dostęp do wszystkich Waszych dokumentów związanych z prowadzonymi dla Was przez kancelarię sprawami.

Wynagrodzenie za usługi

Oferuję sposób rozliczeń dostosowany do potrzeb Klientek/Klientów. Każdorazowo wynagrodzenie i sposób rozliczenia ustalane są z nimi indywidualnie.

Zazwyczaj moje wynagrodzenie ustalane jest jako:
- stawka godzinowa;
- ryczałt za wykonanie usługi;
- ryczałt z limitem godzin;

Wysokość honorarium jest zawsze ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez Klientki i Klientów, znaczenia sprawy dla Klientek i Klientów, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych Klientów oraz rodzaju więzi z Klientami

Stawka godzinowa

Jakie czynności wykonywane przez prawniczkę/prawnika są rozliczane w ramach stawki godzinowej?

Otóż w ramach stawki godzinowej wynagradzane są takie czynności jak:
czytanie i analiza dokumentów sprawy, a w przypadku, gdy Klient dostarczy dokumenty, które są nieopisane, niepoukładane chronologicznie, również czas spędzony na porządkowaniu dokumentów;
spotkania osobiste/online z Klientem, rozmowy telefoniczne z klientem, w celu wyjaśnienia/uszczegółowienia działań sprawie, informowanie o postępach w sprawie, przygotowanie klienta do rozprawy itp.;
sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych, a także wprowadzanie do nich zmian i korekt;
przygotowanie pism przedprocesowych i procesowych do wysyłki oraz ich wysyłka (pocztą zwykłą);
zapoznanie z aktami spraw sądowych w czytelni sądu lub zeskanowanych i dostarczonych przez Klienta.

Zaletą rozliczania się wg. stawki godzinowej jest transparentność tego, za jakie konkretnie wykonane czynności w sprawie Klient płaci.

Dodatkowo, w przypadku długotrwałych sporów sądowych, stawka godzinowa ma tę przewagę nad stawką ryczałtową, że płacona jest wg. zestawienia wykonanych czynności w danym miesiącu. Zatem Klienci nie są zmuszeni wyłożyć, niejednokrotnie bardzo wysoką kwotę ryczałtu z góry za całość postępowania.

Tym samym bariera dostępności skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych, które Klienci mogą przeznaczyć na ten cel, zmniejsza się lub nawet całkowicie znika.

Ryczałt

W ramach stawki ustalonej jako ryczałt Klient opłaca z góry całość wynagrodzenia należnego za zlecone do wykonania usługi prawne. Stawka ustalona w ten sposób obejmuje wszystkie czynności, które należy wykonać, aby należycie poprowadzić sprawę zleconą przez Klienta. Wynagrodzenie ryczałtowe uiszczane jest tylko raz, a nie w cyklach miesięcznych, jak w przypadku wynagrodzenia wg. stawek godzinowych.
W przypadku rozwiązania umowy i wcześniejszego zakończenia świadczenia usług przez kancelarię, Klientowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części uiszczonego wynagrodzenia ryczałtowego.

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN:
Ten sposób rozliczenia stosowany jest w sytuacji świadczenia usług prawnych dla stałych Klientów, będących przedsiębiorcami. Łączy on w sobie zalety obu sposobów rozliczania omówionych wyżej.

W przypadku zastosowania tej stawki dla Klientów posiadających umowę z kancelarią na stałą obsługę prawną Klient miesięcznie płaci określoną kwotę ryczałtu za określoną liczbę godzin, która może być w danym miesiącu poświęcona na wykonywanie usług prawnych na jego rzecz. Po przekroczeniu wskazanego w umowie limitu godzin, o ile sytuacja tego wymaga i konieczne jest dalsze wykonywane pracy na rzecz tego Klienta, rozliczanie odbywa się na podstawie zestawienia czynności wg. określonej w umówię stawki godzinowej.

Na przykład, w treści umowy na stałą obsługę prawną umawiamy się, że Klient potrzebuje 10 godzin świadczenia usług prawnych w każdym miesiącu i określamy, że jedna godzina pracy kosztuje wtedy 350 zł plus 23% VAT (430,50 zł brutto), natomiast w po przekroczeniu limitu 10 godzin pracy w miesiącu każda kolejna godzina spędzona na pracy dla tego Klienta będzie kosztowała 400 zł plus 23% VAT. Co miesiąc Klient będzie zobowiązany do zapłaty 3500 zł + 23% VAT (4305,00 zł brutto) tytułem ryczałtu z limitem 10 godzin pracy na jego rzecz oraz ewentualnie takiej dodatkowej kwoty, która będzie wynikała z zestawienia prac wykonanych po przekroczeniu ustalonego limitu godzin.

Sposób kontaktu

Wszystkie spotkania osobiste, spotkania online oraz rozmowy telefoniczne w sprawach innych niż sprawy niecierpiące zwłoki umawiamy poprzez system rezerwacji.

Umów KonsultacjęWyślij Maila

Kancelaria jest otwarta standardowo od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 do 17:00, a w piątki od 10:00 do 13:30.

Czas pracy kancelarii jednak może się zmieniać w zależności od ilości zleconych usług prawnych i natężenia pracy.

Weekendy, święta państwowe i inne dni wolne od pracy związane ze świętami religijnymi są w kancelarii dniami wolnymi od pracy. Możliwość świadczenia usług prawnych w tym czasie zależy od indywidualnych ustaleń z Klientami.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki Klientki/Klienci mogą również kontaktować się w formie telefonicznej, dzwoniąc na nr telefonu +48 733310781.

Sprawami niecierpiącymi zwłoki są:
- zatrzymania przez Policję/ABW/CBA/CBŚ,
- skierowania wniosku o ukaranie do sądu 24h w trybie przyspieszonym,
- sprawy związane z wykonaniem decyzji o powrocie do kraju pochodzenia,
- sprawy, w przypadku których zagrożone jest zdrowie i życie osób.